Nodarbību tematiskais plāns

Apakštēmas
Nodarbības ilgums
Nodarbības vieta
Teorija, eksperimenti: Kas ir resursi?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
DTP URDA laboratorija
Ekskursija pa poligonu: Kāpēc resursi ir jāsaudzē?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
RAAC Daibe
Izziņas taka: Kur ir sastopami resursi?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
3K

Nodarbību satura apraksts pa klašu grupām

1.-3.klase

Zemes resursu daudzveidība un to aizsargāšana.

Vielas un materiālu īpašības.

Atkritumu apsaimniekošanas veidi.

4.-6. klase

Zemes resursi, plastmasas veidi.

Otrreizējā pārstrāde.

Ģeoloģija, augi, dzīvnieki zemē un virs tās.