Nodarbību tematiskais plāns

Apakštēmas
Nodarbības ilgums
Nodarbības vieta
Teorija, eksperimenti: Kas ir uguns - siltums?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
DTP URDA
Ekskursija pa poligonu: Kā iegūst enerģiju un to izmanto?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
RAAC Daibe
Izziņas taka: Kur ir siltums?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
Dabas takā pie Zāļu namiņa

Nodarbību satura apraksts pa klašu grupām

1.-3.klase

Degšanas pazīmes.

Siltuma nozīme dabā.

Enerģijas rašanās.

4.-6. klase

Enerģijas avoti.

Atkritumu apsaimniekošana un siltums.

Enerģijas izmantošana.