Nodarbību tematiskais plāns

Apakštēmas
Nodarbības ilgums
Nodarbības vieta
Teorija, eksperimenti: Kas ir ūdens?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
DTP URDA
Ekskursija pa poligonu: Kāpēc ūdens ir jāsaudzē?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
RAAC Daibe
Izziņas taka: Kur ir ūdens?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
Dabas takās pie dīķa

Nodarbību satura apraksts pa klašu grupām

1.-3.klase

Ūdens pamatīpašības.

Ūdens kā viena no dzīvības nodrošinātājiem.

Ūdens izmantošana ikdienā.

4.-6. klase

Ūdens fizikālās un ķīmiskās īpašības.

Atkritumu apsaimniekošanas ietekme uz ūdens kvalitāti.

Ūdens izcelsme dabā, aprite dabā.