Nodarbību tematiskais plāns

Apakštēmas
Nodarbības ilgums
Nodarbības vieta
Teorija, eksperimenti: Kas ir gaiss?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
DTP URDA
Ekskursija pa poligonu: Kāpēc gaiss ir jāsaudzē?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
RAAC Daibe
Izziņas taka: Kur sastopams gaiss?
40 min + refleksija, atpūtas pauze
Dabas taka

Nodarbību satura apraksts pa klašu grupām

1.-3.klase

Zemes resurss - gaiss.

Gaisa pamatīpašības.

Gaisa nozīme cilvēka dzīvē.

4.-6. klase

Gaisa kvalitātes noteikšana, indikatori.

Atmosfēra.

Gaisa izmantošana saimnieciskajā darbībā.