Konkursi pirmsskolām

“Skudras Urdas gudrā māja”
“Dabai labu darīt”

Konkursi skolām

“Skudras Urdas gudrā māja”
“Dabai labu darīt”

Konkursi pedagogiem

Metodisko materiālu izstrādņu konkurss
Anketā neuzrādās Jūsu izglītības iestādes nosaukums? Ievadiet to manuāli.
Izvēlēties izglītības iestādes nosaukumu no esošā saraksta.
Piekrītu, ka mani iesniegtie personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta vai pasta adrese, tālruņa numurs) tiks saglabāti un izmantoti, lai sniegtu attiecīgu SIA "ZAAO" pakalpojumu vai nodrošinātu sadarbību.