Kursi “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”. 

06.aprīlis Laiks vēl tiks precizēts Mūžizglītības kursi “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”.

Valmieras integrētā bibliotēka aicina apmeklēt bibliotēkas piedāvātos bezmaksas mūžizglītības kursus “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”. 

Pie mums Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA" norisināsies viena no šī kursa apmācību dienām, kas būs veltīta vides līdzsvara aktualitātēm. Nodarbībā, tiks sniegts ieskats pasaules piesārņojuma problemātikā, aptverot dažādus piesārņojuma veidus. Būs iespējams izzināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību, kā arī uzzināt vairāk par atjaunojamiem un neatjaunojamajiem zemes resursiem. 

 

Vairāk par šiem kursiem: http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/zala_valmiera/19981_notiks_muzizglitibas_kurss_par_lidzsvarotu_dzivi/