Beziepakojumu preču veikals "Zemes draugs"

2019./2020.mācību gadā beziepakojumu preču veikals "Zemes draugs" atbalsta DTP "URDA" vides izglītības mācību programmas nodarbību par tēmu "Nulles atkritumu koncepts".