Vides nodarbības vidusskolēniem

Publicēts:

Lai iepazītos ar "Daibes" poligona darbību, šodien pie mums viesojās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola skolēni. Mācību laikā skolēniem bija iespēja doties ekskursijā pa Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (RAAC) Daibes teritoriju, lai iepazītos ar poligona darbību. Aprīļa mēneša mācību tēma "Ūdens" ir visai nozīmīga un aktuāla, jo ūdens ir nepieciešams vairākos procesos, kas ir saistīti ar atkritumu otrreizējo pārstrādi. Lai skolēnos rastos skaidrs priekšstats par to, kādos veidos tieši ūdens klātbūtne ir nozīmīga, dabas procesos, skolēni pēc mācību izbrauciena pa poligonu dodas uz DTP "URDA" mācību centru, lai paplašinātu savas zināšanas. 

Mācību procesam pievienojas Ogres 1. vidusskola, kurai arī ir iespēja uzzināt vairāk par ūdens tēmu un iepazīties ar Daibes poligonu. Mācību ietvaros, skolēniem ir iespēja ar savām rokām izgatavot vannas bumbas. Dažādās domāšanu veicinošās aktivitātēs, skolēniem ir iespēja pierādīt savas zināšanas tieši dabas zinātņu jautājumos.

Lai rosinātu, visos dalībniekos, videi draudzīgu domāšanu, skolēni dodas arī pārgājienā pa URDAS dabas taku. Dabas takā iespējams iepazīties ar dažādu izcelsmju iežiem, kuri arī kā zināms ir ūdens filtrācijas procesa nozīmīga daļa.