Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes "Kārliena" bērni mācās DTP "URDA"

Publicēts:

11. aprīlī RAAC "Daibe" un DTP "URDA" apciemoja Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” struktūrvienības „Pienenīte” divas grupiņas.

Mazie apmeklētāji izbrauca ekskursijā pa atkritumu poligonu, kur uzzināja, cik svarīgi ir šķirot atkritumus un kas notiek ar tiem atkritumiem, kas nonākuši poligonā. Tika gan apskatīts kalns, kur tiek noglabātas lietas, ko vairs nevar pārstrādāt, gan uzzināts, kas notiek ar pārsķirotajiem atkritumiem. Gan mazajiem, gan audzinātājām bija interesanti uzzināt kā no izmestās PET pudeles rodas jauna dzēriena pudele, gan kō vēl no tās var saražot.

Laboratorijā tika vēroti brīnumaini eksperimenti ar ūdeni.

Viens no "Bitīšu" grupiņas puišiem jau pavisam nopietni atzina, ka viņš strādās pie mums SIA "ZAAO"!