URDA dalība Trikātas pamatskolas GENE projektā ar izbraukuma nodarbību

Publicēts:

Piektdien, 22. februārī URDA pedogogi vadīja izbraukuma nodarbību Trikātas pamatskolas vecāko klašu skolēniem projekta "Zaļā psaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta" ietvaros. Projekta aktivitātē ar nosaukumu "Praktiskas nodarbības mājsaimniecības radīto atkritumu samazināšanai un paradumu maiņai", skolēni uzzināja radīto atkritumu un nevajadzīgas iepirkšanās paradumu ietekmi uz apkārtējo vidi. Par to aizdomājoties, kopīgi tapa vairāki ieteikumi "zaļākam" iepirkšanās modelim. 

Nodarbības noslēgumā skolēni mācījās pareizi sašķirot atkritumus un atpazīt šķirošanai un otrizējai pārstrādei derīgas lietas no vienreiz izmantojamām.