Turpinās projekta "Jaunatne rītdienai" mācību programmas "Resursi Tavās rokās" nodarbības

Publicēts:

 

20.novembrī biedrība “Daibes ilgtspējas centrs”  sadarbībā ar SIA “ZAAO” organizēja nodarbību jauniešiem par tēmu “”Nulles atkritumu koncepts”. Pasākums ir viena no LVAF atbalstītā projekta “Jaunatne rītdienai” aktivitātēm.

Nodarbības laikā jaunieši no Salacgrīvas vidusskolas devās izpētes braucienā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”, lai izprastu, kas notiek ar katra radītajiem atkritumiem un kādas varētu būt sekas, ja nepievērsīsim uzmanību ikdienā radītajam atkritumu daudzumam un to nodošanai otrreizējai pārstrādei. Pēc izzinošā brauciena jaunieši darbojās divās radošajās darbnīcās – veidoja un apdrukāja iepirkuma maisiņus, ko katrs jaunietis varēs izmantot dodoties iepirkties un produktu ievietošanai neizmantot plastmasas iepakojumu. Savukārt otrajā darbnīcā bija iespēja pašiem pagatavot zobu pastu. Līdz ar to jauniešiem rodas izpratne par lietu izmantošanu, resursu partēriņu un, ka ne vienmēr ir nepieciešams iegādāties arvien jaunas lietas, tās iespējams izmantot atkārtoti un arī kosmētikas produktus varam pagatavot paši.

Pēc radošajām darbnīcām jauniešiem tika parādīts kā ikdienā varam realizēt Nulles atkritumu konceptu – kādus dabai un veselībai draudzīgus materiālus izvēlēties, pēc iespējas izvairoties no plastmasas, piemēram, bambusa zobu birste, vienreizējo trauku vietā izvēlēties bioplastmasas vai koka traukus. Visbeidzot apzināties, ka šobrīd pasaulē ir patērētāju sabiedrība un atkritumu apjoms arvien pieaug, bet kaitējums dabai ne vienmēr ir redzams uzreiz, tas ir ilglaicīgs process un klimata pārmaiņas notiek jau šodien.

Biedrības “Daibes ilgstpējas centrs” valdes priekšsēdētāja Baiba Līviņa-Jarohoviča uzsver, ka projekta aktivitātes paredz jauniešiem iespēju interesantā un uzskatāmā veidā iepazīt bezatbildīgu resursu izmantošanas sekas, pašiem domāt līdzi un meklēt risinājumus vides aizsardzības problēmu risināšanai un savas dzīves vides ekoloģiskai uzlabošanai. Tādēļ cenšamies  parādīt jauniešiem  gan to, kas notiek ar pasauli, dzīvojot bezatbildīgi, gan to kā katrs indivīds to kaut nedaudz var mainīt. 

Pusdienas jaunieši bija paņēmuši līdz daudzreiz lietojamos trauciņos un dzērienus atbilstošās pudelēs un termosos, tādejādi parādot savu attieksmi un atbildību resursu saprātīgā izlietošanā un dabas saudzēšanā.

Projekta “Jaunatne rītdienai” mērķis ir ar izglītojošu pasākumu kopumu motivēt mainīt jauniešu dzīves uztveri un rīcību atbildīgākam dzīvesveidam, saudzīgākai attieksmei pret dabas un vides resursiem, nodrošinot jauniešiem mācību programmas, spēles un izglītojošus pasākumu un radošās darbnīcas.

 

Mācību programma "Resursi Tavās rokās!" tapusi sadarbībā ar biedrību "Daibes ilgtspējas centrs" (projekts “Jaunatne rītdienai” nr. 108/48/2019, finansētājs Latvijas vides aizsardzības fonds).