Skudras Urdas izbarukuma nodarbības noris arī novembrī

Publicēts:

Novembrī un arī turpmākajos mēnešos Skudra Urda plāno ciemoties klātienē ar nodarbībām pie dauzdiem pirmsskolas vecuma bērniem.
Piektdien, 2.novembrī, Skudra Urda par atkritumu šķirošanu, to pārstrādi un ūdens piesārņojumu darbojās kopā ar Līgatnes pirmsskolas izglītības mazajiem un lielajiem pirmsskolēniem.