Skudras Urdas izbarukuma nodarbības "Krācītēs"

Publicēts:

Čakli un zinoši bija arī Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes "Vālodzīte" struktūrvienības "Krācītes" pirmsskolēni, pie kuriem 6.novembrī ciemojās mūsu Skudra Urda.