Skudra Urda Zaubē, tikmēr Drabešu audzēkņi Urdas mājā

Publicēts:

Pie pirmsskolas izglītības grupiņas Zaubē viesojās Skudra Urda, lai kopā ar mazajiem audzēkņiem izpētītu dažādus dabā notiekošos porcesus un kā rūpēties par to, lai vide būtu sakopta un tīra. Kopīgā nodarbība ar Skudru Urdu deva iespēju piedalīties dažādās fiziskās aktivitātēs, kuras saistītas ar atkritumu šķirošanu, pārstrādi un apsaimniekošanu.

Kamēr mūsu čaklā skudra viesojas Zaubē, tikmēr pie mums URDĀ ciemojas Drabešu Jaunās pamatskolas PI grupiņa. Ziņkāres un enerģijas pilni, bērni dodas ekskursijā pa Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru, lai iepazītos ar ko tad tieši nodarbojas "Daibes" poligons. Skudra iespējams nav skudru pūznī, toties Drabešu jaunieši ļoti cītīgi pēta visu, kas notiek Skudra Urdas mājā!