Skudra Urda devusies izbraukuma nodarbībās

Publicēts:

11. martā Skudra Urda devās izbraukuma nodarbībā uz Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu, lai bērnus izglītotu par ūdens piesārņojumu. Savukārt 18. martā Skudras Urdas ceļi veda uz Skultes pirmsskolas izglītības iestādi „Aģupīte”. Urda rādīja un stāstīja visu par atkritumu daudzuma samazināšanu un skaidroja, kas ir nulles atkritumu koncepts.