Skudra Urda ciemojas Smiltenē

Publicēts:

Ar Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupas audzēkņiem Skudra Urda tikās 11.janvārī, lai darbotos kopā par tēmu "Nulles atkritumu koncepts", bet par tēmu "Papīra ceļš" 14.janvārī - ar Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" audzēkņiem.

Skudra Urda novērtē ļoti atzinīgi pedagogu paveikto darbu, ko tie realizē ikdienā, jo bērni ir zinoši un ieinteresēti vides jautājumos.