Skolēni no Siguldas Laurenču sākumskolas un Pāles pamatskolas URDĀ izzina vidi

Publicēts:

26. martā Dabas un tehnoloģiju parkā URDA ciemojās skolēni no Siguldas Laurenču sākumskolas un Pāles pamatskolas.  

 
Vides jautājumi par tēmu "Gaiss" tika izzināti, veicot eksperimentus laboratorijā, dodoties pārgājienā dabas takās un ekskursijā pa Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (RAAC) “Daibe”. Tāpat skolēni pārbaudīja savas zināšanas erudīcijas spēlē par atkritumu apsaimniekošanu. 

Aprīlī un maijā skolēniem tiks piedāvāta iespēja piedalīties izzinošās nodarbībās par tēmu “Ūdens”. Vairāk informācijas un pieteikšanās šeit.