Skolēni no Matīšu pamatskolas un Madonas pilsētas vidusskolas piedalās izglītojošās vides nodarbībās

Publicēts:

22. martā URDĀ valdīja liela rosība, jo Dabas un tehnoloģiju parkā uz vides nodarbībām par tēmu ,,Gaiss” bija ieradušies skolēni no Madonas pilsētas vidusskolas un Matīšu pamatskolas. Dienas gaitā tika veikti eksperimenti laboratorijā, skolēni devās izzinošā pārgājienā dabas takās un ekskursijā pa RAAC “Daibe”, lai iepazītos ar atkritumu apsaimniekošanas centra darbību. Gaisa tēmas iepazīšanai tika izmantota daudzveidīga pieeja – skolēni vēroja, klausījās un aktīvi līdzdarbojās dabas procesu un apkārtējās vides izzināšanā. Nodarbībās uzmanība tika vērsta uz tādiem jautājumiem kā gaisa kvalitāte, atmosfēra un gaisa izmantošana saimnieciskajā darbībā. 


Nodarbības par tēmu "Gaiss" Dabas un tehnoloģiju parkā URDA norisinās februārī un martā, savukārt aprīlī un maijā skolēniem tiks piedāvāta iespēja piedalīties izzinošās nodarbībās par tēmu “Ūdens”. Vairāk informācijas un pieteikšanās šeit.