SIA „ZAAO” noslēdz sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Publicēts:

SIA „ZAAO” noslēdzis sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, kas paredz sadarbību RTA studentu un RTA dibinātās Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) skolēnu prakses programmu īstenošanā, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņu tāpat arī zinātniski pētnieciskās un mācību metodiskās sadarbības attīstību.
Vairāk - http://www.zaao.lv/lv/zinas/sia-zaao-nosledz-sadarbibas-ligumu-ar-rezeknes-tehnologiju-akademiju