Projekts "Jaunie vides līderi - vides vēstneši" noslēdzies!

Publicēts:

Biedrības "Daibes ilgtspējas centrs" realizētais projekts "Jaunie vides līderi - vides vēstneši" noslēdzies.

Paveiktais:

  • Piecu publisko pasākumu ietvaros novadītas nodarbības par tēmām "Klimata pārmaiņas", "Atkritumi kā resurss" un "Bioloģiskā daudzveidība" vairāk nekā 200 interesentiem.
  • Noorganizēta aktivitāte "Vasaras skola", kuras laikā 25 jaunieši no dažādiem Vidzemes novadiem un pilsētām piedalījās trīs dienu apmācībās, kurās kopīgi izveidoja savu vides nodarbību piedāvājumu par projektā noteiktajām tēmām.
  • Jaunie vides līderi - vides vēstneši savas izveidotās nodarbības novadīja vairāk nekā 150 saviem vienaudžiem.
  • Izveidota interaktīvā platforma www.urda.lv, kas būs kā ikvienam interesentam noderīga informācijas, mācību materiālu, dažādu ideju krātuve par tēmām "Klimata pārmaiņas", "Atkritumi kā resurss" un "Bioloģiskā daudzveidība". Kā arī ikviens varēs iesniegt savus veidotos mācību materiālus.

Projekta finansētājs - Latvijas vides aizsardzības fonds, līdzfinansētājs - SIA "ZAAO".