Pedagogi apgūst ārpus telpu mācību darba organizēšanu URDĀ

Publicēts:

Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA" viesojās Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning mācību ietvaros 37 pedagogi no 9 Eiropas valstīm, lai  piedalītos pieredzes apmaiņā RAAC "Daibe" un DTP "URDA". Pedagogi, kuri bija ieradušies no: Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Slovākijas, Somijas un Ungārijas, piedalījās nelielā ekskursijā pa poligonu "Daibe", kā arī iepazinās sīkāk ar Dabas un tehnoloģiju parka "URDA" darbību.

Šī gada 7. jūnijā starptautisko eTwinning mācību ietvaros ārzemju un Latvijas pedagogi viesojās DTP "URDA", lai uzzinātu, kā mēs izmantojam āra pedagoģijas metodes savā darbā. Šo konkrēto eTwinning mācību mērķis - veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Mācības notiek ārpus mācību telpām, lai skolotāji gūst tiešu pieredzi ar Latvijas vidi un veidotu metodes, kā veidot mācības ārpus skolas. 

Pēc nelielas iepzīšanās ar DTP "URDA" un RAAC "Daibe" darbību, pedagogi piedalījās labratorijas eksperimentā, kurā tika pagatavota dabīgā zobupasta no dabīgām sastāvdaļām. Eksperimentu daļa noslēdzās ar sarunām, par to, kā mazināt atkritumu rašanos, lai neveidotos milzīgie atkritumu kalni, kurus viesi paguva aplūkot ekskursijas laikā. Noslēdzot eksperimentu daļu labratorijā, pedagogi devās iepazīt arī DPT "URDA" dabas takas, šoreiz gan vairāk laiku veltot apkārtējās vides baudīšanai un izzināšanai. 

Svarīgākais aspekts šīs vizītes laikā, ir ne tikai aplūkot mācību centru un poligonu, bet gan arī labāk izprast apstākļus, kuri ietekmē apkārtējo vidi - un kur gan labāk, ja ne poligonā? Mācību process, kurš sagatavots skolu pārstāvjiem notiek ārpus ierastajām mācību telpām, jo esot tuvāk pie dabas, mācību process rit labāk un ieslēdzās savādākas skolotāju maņas. Kā apglavo pārstāve no Somijas (T. Nordström): "Tiešām liels prieks, ka izglītojat jauniešus tik zīmīgā vietā kā šī, un izrādāt rūpes par vidi un vides izglītību. Mācības apvienojot ar ekskursiju poligonā "Daibe", skolēni redz un iespējams aizdomājās mazliet vairāk par vidi, dzīvniekiem, visu biosfēru un tās saudzēšanu kopumā".

Pieredzes apmaiņas brauciens atnesa katram no skolu pārstāvjiem, kādu domu graudu, ar ko dalīties. Pieejamā vide poligonā "Daibe", kurā riņķo apjomīgais putnu skaits, lika aizdomāties vairākiem skolu pārstāvjiem apglavojot, ka simboliskais svētelis noteikti palīdz vērst skolēnu uzmanību uz mācību procesu, paceļot jautājums par to, kādēļ poligonā šo putnu ir tik daudz. Par apmeklējumu URDAS dabas takās plašāk komentē vairāki skolu pārstāvji sakot, ka prieks redzēt dažādību un dinamiku, kādā tiek pasniegtas vides mācības un kādi mācību materiāli ir meklējami URDAS takās. 

Sīkāk par šodien redzēto, diskusijas turpinājās pēc mācību dienas noslēguma, kad skolu pārstāvji atgriezās viesnīcā, lai kopā ar savām grupas vadītājām - Edīti Sarvu (programmas “Iespējamā misija” absolventi, pieredzējušo eTwinning vēstnieci un mācību vadītāju) un Laumu Žubuli (mācību neformālo treneri) izrunātu un apspriestu, kas tika redzēts un kādos mācību priekšmetos DTP "URDA" piedāvātā mācību programma būtu integrejama.