Pavasara Ģimenes diena par tēmu "Ūdens"

Publicēts:

9.martā Dabas un tehnoloģiju parkā ,,URDA” notika pavasara Ģimenes diena par tēmu ,,Ūdens”. Dienas gaitā uzmanība tiks pievērsta ūdens tīrībai, tā taupīšanas iemesliem un paradumiem.   


Veicot eksperimentus laboratorijā, ģimenes ar bērniem iepazina ūdens īpašības. Eksperimentu veikšanai tika izmantots ūdens, eļļa, pārtikas krāsvielas un citi materiāli. Praktiski darbojoties, tika noskaidrots, kāda ir krāsu šķīdība ūdenī, eļļā un izprasts ūdens attīrīsānas process. Notika kuģu būvēšana, izmantojot PET pudeles. Veicot eksperimentus, tika pārrunāts, kā cilvēki var izmantot ūdeni un noskaidrots, kā mainās ūdens īpašības, kad tas ir piesārņots. 


Pārgājiena laikā dabas takās Ģimenes dienas dalībnieki guva jaunas zināšanas par to, kāda ir ūdens loma dabā un apzināja ūdeni kā dabas vērtību. Dienas gaitā uzmanība tika vērsta uz to, kā cilvēka darbība ietekmē ūdens apriti dabā. Tāpat ģimenes ar bērniem devās ekskursijā pa Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (RAAC) ,,Daibe”. Brauciena laikā tika noskaidrots, kā ūdens ietekmē atkritumu poligona darbību. Ģimenes dienas noslēgumā tika minētas mīklas un atbildēts uz dažādiem jautājumiem par ūdens tēmu. 


Mariuss un Anete no Valmieras uz Ģimenes dienu ,,URDĀ” bija atbraukuši kopā ar omīti. Bērni pastāstīja, ka Ģimenes dienā piedalās pirmo reizi. ,,Vislabāk mums patika darboties laboratorijā, kurā notika daudz eksperimentu. Bijām arī dabas takās. Tagad zinām, kas ir Ģimenes dienas, un varēsim atbraukt arī uz nākamajām”.  


Dabas un tehnoloģiju parks  ,,URDA” aicina ikvienu ģimeni, draugu kopu vai interesentu grupu  atbraukt ciemos, lai kopīgi darbotos un uzzinātu vairāk par procesiem, kas norit dabā.  Iegūstot jaunas zināšanas un pierezi, kopā varam mainīt savus ikdienas paradumus, lai veidotu zaļāku un veselīgāku vidi sev apkārt. 


Ģimenes dienas tiek rīkotas vienu reizi mēnesī, sestdienās. Nākamā Ģimenes diena Dabas un tehnoloģiju parkā ,,URDA” norisināsies 13.aprīlī un tās tēma ir ,,Putni”. Dienas gaitā vērosim, pētīsim un darbosimies kopā, lai uzzinātu jaunus stāstus par putniem. Piedaloties pasākumā, būs iespēja izgatavot pašam savu putnu būrīti. Vairāk informācijas un pieteikšanās: www.urda.lv