Līgatnes novada vidusskolas skolēni ciemojas URDĀ

Publicēts:

Pedagogi un skolēni mācību dienu var organizēt arī ārpus skolas, un to var darīt pie mums DTP "URDA"!

Tā arī 15.oktobrī darīja Līgatnes novada vidusskolas 1.-3.klašu skolēni, kas ciemojās pie mums, lai piedalītos nodarbībā par tēmu "Zeme". 
Devāmies pārgājienā pa dabas taku, izzinājām poligonu un veicām eksperimentus, lai pārliecinātos, ka cilvēku darbības piesārņo augsni.