Katvaru internātpamatskolas audzēkņi URDĀ piedalās vides nodarbībās

Publicēts:

28. martā uz vides nodarbībām Dabas un tehnoloģiju parkā URDA bija ieradušies Katvaru internātpamatskolas audzēkņi. Dienas gaitā notika došanās ekskursijā pa Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (RAAC) “Daibe”, eksperimentu veikšana laboratorijā, kā arī pārgājiens dabas takās. 


Ekskursijas laikā Katvaru internātpamatskolas audzēkņi uzzināja, kā darbojas atkritumu poligons, kur nonāk atkritumi, kas izmesti sadzīves atkritumu konteineros, kā notiek mehānisks atkritumu šķirošanas process, kādi ir atkritumu poligona veidošanas nosacījumi un citus ar atkritumu apsaimniekošanu saistītus jautājumus. Tāpat tika sniegta iespēja ielūkoties atkritumu otrreizējās pārstrādes ceha darbībā. Ekskursijas laikā tika pārrunāts, kāpēc ir būtiski neradīt atkritumus un kā dzīvot videi draudzīgi. 


Eksperimentu laikā laboratorijā skolēni veica eksperimentus, kas saistīti ar tēmu “Gaiss”. Izmantojot laboratorijas aprīkojumu, tika izzinātas gaisa īpašības, runāts par svaiga gaisa nozīmi un gaisa piesārņotību veicinošiem faktoriem. Skolēni dienas gaitā piedalījās aktivitātē, kuras laikā meta gaisā nelielus izpletņus un vēroja, kādi faktori ietekmē to veikmīgu piezemēšanos, savukārt došanās dabas takās ļāva izzināt gaisa nozīmi apkārtējā vidē. Katvatu internātpamatskolas audzēkņi pārgājiena laikā pildīja uzdevumu – minēja krustvārdu mīklas, tādejādi pievēršot uzmanību dabā norisošajiem procesiem.