Ekskursijā studenti

Publicēts:

Lai varētu izstrādāt studiju ietvaros darbu, pie mums ciemojās Latvijas Universitātes Vides zinātnes maģistrantūras studenti, kuri iepazina klātienē atkritumu apsaimniekošanas principus poligonā, kā arī kopā ar SIA "ZAAO" speciālistu diskutēja par atkritumu samazināšanas iespējām.