Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu izbraukums "Ieskaties Vidzemē” piestāja arī URDĀ

Publicēts:

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu izbraukums "Ieskaties Vidzemē” piestāja arī URDĀ. 17.septembrī čaklie Rūjienas pilsētas bibliotēkas lasītāji apmeklēja Reģionālo atkritumu pasaimniekošanas centru, lai labāk izprastu atkritumu šķirošanas nepieciešamību un lai pilnveidotu šķirošanas prasmes. 

Dikti nolasītas grāmatas arī var nodot otrreizējai pārstradei, dodot iespēju no tām ražot jaunu grāmatu vai žurnālu!