Atskats uz pasākumu "Augstskolu nodarbības vidusskolēniem"

Publicēts:

URDĀ bieži ciemojas pētnieki, zinātnieki - cilvēki, kas savu aizraušanos ir attīstījuši tik tālu, ka par to var stāstīt un to var nodot arī tālāk citiem.
Šajā reizē, 13.decembrī, pasākumā "Augstskolu nodarbības vidusskolēniem" ar zinošajiem cilvēkiem tikās zinātkārie Limbažu ģimnāzijas 11. un 12.klases skolēni.

Skolēniem bija īsta mācību diena, tikai šoreiz nevis savā skolā, bet URDĀ, kopā ar Latvijas Universitātes pētnieku, Doc., dr. ķīm. Jāzepu Loginu, eksperimentējot ar uguni, ar Latvijas Universitātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras profesoru Vitāliju Zelču, pētot vietējos iežus un minerālus, ar Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pasniedzēja un pētnieka Kristapa Lamstera devās atmiņu stāstā, lai uzzinātu piedzīvoto Antarktīdas ekspedīcijā,  kā arī klātienē iepazina Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru "Daibe", izzinot atkritumu apsaimniekošanu. Šajā reizē skolēniem bija iespēja vienā dienā dienā iepazīties ar divām Latvijas augstskolām, jo DTP "URDA" viesojās arī Daugavpils Universitātes Profesore, Dr. psych. Irēna Kokina un  Dr. biol., prof. Arvīds Barševskis, kuri iepazīstināja klātesošos ar iespējām par studijām Daugavpilī - Daugavpils Universitātē. 

Pateicamies augstkolu pārstāvjiem par veltīto laiku, lai, kā profesors V.Zelčs teica: "Šodien gribējām jums, skolēni, parādītu vienkāršājās lietās un vietās, to interesanto, kas tajās slēpjas".