Atskats uz 22.novembra pasākumu "Augstskolu nodarbības vidusskolēniem"

Publicēts:

Cilvēka dabā ir apgūt jaunas lietas un paplašināt redzesloku. Ikviens mācās katru dienu no apkārt notiekošā. Katrā lietā, procesā, jomā, profesijā ir kaut kas ļoti pārsteidzošs un interesants, ko apgūt. Kā arī katrā no tām ir iespēja saskatīt līdzības.

Lai dotu iespēju daudzpusīgi izglītoties, Dabas un tehnoloģiju parks "URDA" piedāvā vidusskolēniem tikties ar augstskolu pārstāvjiem un citiem profesionāļiem kopīgā mācību pasākumā "Augstskolu nodarbību diena vidusskolēniem"!

 

Oktobrī jau noritēja šāda veida diena, kad ar vidusskolēniem tikās Latvijas Universitātes pētnieks, Latvijas Universitātes Muzeja eksperts un astronoms Ilgonis Vilks.  I. Vilks vadīja nodarbības par klimata pārmaiņām, kā arī par Sauli un tās ietekmi uz klimatu. Jaunieši uzzināja, kas notiek Saules iekšienē un uz tās virsmas, izzināja Saules aktivitātes izpausmes un to ietekmi uz Zemes dzīvo dabu un cilvēku izmantoto tehniku. 

 

22.novembrī uz šo pasākumu bija ieradušies vidusskolēni no Krimuldas vidusskolas un Smiltenes tehnikuma, lai kopā ar profesionāļiem pilnveidotu svas zināšanas un prasmes, kā arī iepriekš iegūtās zināšanas liktu lietā, risinot praktiskos uzdevumus.

Kopā ar Latvijas Universitātes docentu, pētnieku un lielisku ķīmijas pasniedzēju Jāzepu Loginu jaunieši veica eksperimentus par tēmu "Uguns", meklējot līdzību ar ikdienā sastopamām situācijām.

Savukār ar SIA "Latvijas valsts meži" pārstāvēm jaunieši iepazina jēdzienu bioekonomika un papildināja zināšanas par koksni kā kurināmā izmantošanu.

Lai iepazītu atkritumu apsaimniekošanas principus, jaunieši devās ekskursijā pa Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru "Daibe". Kopā ar SIA "ZAAO" vides izglītības ekspertiem skolēni diskutēja arī par iespējām samazināt atkritumu apjomu savā ikdienā.

Spītējot vējam un zemajai gaisa temperatūrai zinātkārie jaunieši devās iekarot 3K āra klasi un iežu un minerālu kolekciju, lai kopā ar ģeologu Daini Ozolu pētītu un izprastu šo iežu un minerālu veidošanās vēsturi un procesus.

 

Paldies par aktīvo līdzdalību nodarbībās vidusskolēniem! 

Kā arī milzīgs paldies visiem pasniedzējiem, kas šo dienu piepildīja ar jaunām zināšanām!

 

Nākamais augstskolu pārstāvju un citu profesionāļu mācību pasākums DTP "URDA" paredzēts 13.decembrī. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās šeit: http://www.urda.lv/lv/pasakumi/augstskolu-nodarbibas-vidusskoleniem-1/pieteikties

 

Kā arī ikvienai skolai ir iespēja pieteikt 1.-12.klašu skolēnus DTP "URDA" nodarbībām. Apraksts un pieteikuma anketa skatāma šeit: http://www.urda.lv/lv/apmacibas/nodarbibas