PASAULES VIDES DIENĀ NOTIKA EKOSKOLU PROGRAMMAS IEPAZĪŠANĀS SEMINĀRS

Publicēts:

2019. gada 5. jūnijā Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA" notika seminārs "7 soļi līdz mūsdienīgai izglītībai", kurā piedalās pedagogi un skolu pārstāvji no dažādām Latvijas mācību iestādēm. Semināra laikā interesentiem bija iespēja uzzināt, kas ir Ekoskolu programma, kā tā sasaucas ar jauno kompetenču pieeju un kā programmā iesaistīties.  Seminārs tika papildināts ar aktivitātēm un metodiskajiem ieteikumiem, kuri palīdz integrēt jaunas idejas mācību procesā - kā runāt par bioloģisko daudzveidību un kā veicināt skolēnos videi draudzīgu domāšanu. Skolu pārstāvji semināra laikā iepazinās sīkāk ar DTP "URDA" un tās mācību, aktivitāšu piedāvājumu.

Sīkak par Ekoskolas programmu - vides pārvāldību skolā stāstīja Ekoskolu koordinators Latvijā Daniels Trukšāns. Semināra pirmajā daļā dalībniekiem tika skaidrota programmas būtība un soļi, kā to veiksmīgi ievist. 

Semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties praktiskajos darbos, kuri veicināja sarunas - pieredzes un ideju apmaiņu - starp pedogogiem. Pedagogi, realizējot uzdevumus, secināja, kādas vides problēmas ir viņu iestādē un kā tās risināt, sniedzot jau vērtīgas metodes, kā to panākt.

Ekoskolu programmas pārstāvji dalījās gan ar pieredzes stāstiem no jau esošajiem labajiem prakses piemēriem, gan skaidroja, kādas priekšrocības un pienākumi ir Ekoskolas programmā esošajām izglītības iestādēm. Būt Ekoskolai - nenozīmē būt tikai "zaļiem", bet arī veicina skolas atpazīstamību. Iespējams kāds no iegūtajiem tituliem (Zaļais karogs, Ekoskolu sertifikāts), kalpo arī kā simbols veiksmīgai skolas darbībai.

Par nākošā mācību gada DTP "URDA" piedāvājumu,  kā arī SIA "ZAAO" vēstnieka nozīmi katrā izglītības iestādē skolu pārstāvjiem pastāstīja DTP "URDA" vides izglītības projektu vadītāja Ieva Freimane-Mihailova.  DTP "URDA" ir platforma, kurā tiek realizēta vides izglītība dažādām mērķgrupām, kā arī sniegts atbalsts pedagogiem vides izglītības realizēšanai savās izglītības ietsādēs.

Par godu Vides dienai semināra noslēgumā bija dažādās tematiskās aktivitātēs, ko bijām sarūpējuši mēs - DTP "URDA" pārstāvji. Katrs semināra dalībnieks izveidoja savu burciņu ar stādiem, ko aizvest sev uz mājām vai skolu. 

 

Pasākumu organizēja Vides izglītības fonds sadarbībā ar Dabas un tehnoloģiju parku "URDA" un SIA ZAAO. Ekoskolu programmas darbību atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta "FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2019. gadā" ietvaros.