Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” dibināta 2016.gada jūlijā.

Mērķi

Ar precīzu pieeju atšķirīgām mērķgrupām un to vajadzību izpratnei, nodrošināt kvalitatīvu vides izglītību
Sekmēt sabiedrības zināšanas un iesaisti vides saglabāšanā
Īstenot citas mērķtiecīgas rīcības un panākt vides ilgtspējīgu uzturēšanu Vidzemē