Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”

Reģ.nr.: 44103015509
Adrese: "Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, Daibe, LV-4151

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs”

Reģ.nr.: 40008253968
Adrese: "Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, Daibe, LV-4151
Tel.nr.: 25459399