Konkursu apraksts

ZAAO vides projekts "Cilvēks vidē" skolām un bērnudārziem darbojās kopš 2001. gada.
Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi.
Skolas un bērnudārzi projekta ietvaros var izvēlēties sev saistošos konkursus. Darbošanās vides projektā veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu, kā arī mudina līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos.
Aicinām skolas un pirmsskolas iesaistīties ZAAO vides projekta organizētos konkursos!
2017./2018.māc.g. akcijā-konkursā "Dabai labu darīt" makulatūru un PET pudeles krāja 87 izglītības iestādes t.i. 22 pirmsskolas izglītības iestādes un 65 skolas, kopā savācot 284,164 tonnas makulatūru un 283,8 kubikmetrus PET pudeles. Otreizējo materiālu vākšanas akcija noritējusi sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu.
Konkursā "Mazie palīgi lielos darbos" piedalījās 37 pirmsskolas izglītības iestādes, bet konkursā "Lielie palīgi lielos darbos" iesaistījās 21 skola. Bērni un jaunieši petīja  tekstilamateriāla dzīves ciklu, veidoja no novalkāta apģērba dažādas ikdienā noderīgas lietas un radīja mākslas darbus.

 

2018./2019.mācību gadā SIA "ZAAO" un Dabas un tehnoloģiju parks "URDA" piedāvā konkursos iesaistīties gan mazajiem, gan lielajiem.

Konkurss
Dalībnieki un pieteikšanās termiņš
Kas var piedalīties
Darbu iesniegšanas termiņš
Metodisko materiālu izstrādņu konkurss
Metodisko izstrādņu konkursā var piedalīties visi pirmsskolas/skolas pedagogi. Metodiskās izstrādnes var izstrādāt gan individuāli, gan vairāki pedagogi kopā, bet ne vairāk kā trīs.
Pedagogi
29.03.2019
29.03.2019
“Skudras Urdas gudrā māja”
Konkursā aicinātas piedalīties ZAAO darbības reģiona pirmsskolas izglītības iestādes un 1. – 12.klašu skolēni. Konkursa dalībnieki var būt viena klase; apvienotā grupa no vairākām klasēm nolikumā noteiktajā klašu grupā, kā arī vides un citu pulciņu dalībnieki, kas iekļaujas nolikumā noteiktajā klašu grupā.
Pirmsskolēni + Skolēni
29.03.2019
29.03.2019
“Dabai labu darīt”
Izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu (makulatūra, PET pudeles) vākšanas akciju „Dabai labu darīt”. Akcijas laikā makulatūra un PET pudeles tiek vāktas un uzglabātas izglītības iestādē.
Pirmsskolēni + Skolēni
29.03.2019
29.03.2019