Marts, 2019

Vides nodarbību tēma: GAISS
Konkursu darbu iesniegšanas termiņš - 29.marts.
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
1
Piektdiena
Erudīcijas spēles "Vides erudīts" filmēšana
2
Sestdiena
3
Svētdiena
4
Pirmdiena
SKUDRAS URDAS IZBRAUKUMA NODARBĪBA PII/PI Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” struktūrvienība „Pienenīte”
5
Otrdiena
6
Trešdiena
Ekskursija RAAC Daibe Priekuļu tehnikums
7
Ceturtdiena
8
Piektdiena
9
Sestdiena
Mūžizglītības kursa nodarbība “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”
Ģimenes diena URDĀ: "Ūdens" Pieteikties
10
Svētdiena
11
Pirmdiena
SKUDRAS URDAS IZBRAUKUMA NODARBĪBA PII/PI Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas PI grupa
12
Otrdiena
13
Trešdiena
14
Ceturtdiena
15
Piektdiena
16
Sestdiena
17
Svētdiena
18
Pirmdiena
SKUDRAS URDAS IZBRAUKUMA NODARBĪBA PII/PI Skultes pirmsskolas izglītības iestāde „Aģupīte”
19
Otrdiena
VIDES NODARBĪBAS Drabešu Jaunā pamatskola
20
Trešdiena
Ekskursija RAAC Daibe Valmieras Pārgaujas sākumskola
VIDES NODARBĪBAS Priekuļu tehnikums
21
Ceturtdiena
Augstskolu nodarbības vidusskolēniem (21.03.2019.)
22
Piektdiena
SKUDRAS URDAS IZBRAUKUMA NODARBĪBA PII/PI Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde
VIDES NODARBĪBAS Matīšu pamatskola
VIDES NODARBĪBAS Madonas pilsētas vidusskola
23
Sestdiena
24
Svētdiena
25
Pirmdiena
SKUDRAS URDAS IZBRAUKUMA NODARBĪBA PII/PI Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa”
26
Otrdiena
VIDES NODARBĪBAS Pāles pamatskola
VIDES NODARBĪBAS Laurenču sākumskola
27
Trešdiena
Apvienotās vides un drošības nodarbības ar VOLVO
28
Ceturtdiena
VIDES NODARBĪBAS Katvaru internātpamatskola
Ekskursija RAAC Daibe Pieteikties
29
Piektdiena
SKUDRAS URDAS IZBRAUKUMA NODARBĪBA PII/PI Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde Ramatā
ZAAO kopsapulce
30
Sestdiena
31
Svētdiena