Nodarbību tematiskais plāns

Apakštēmas
Nodarbības ilgums
Nodarbības vieta
Teorija, eksperimenti: Kas ir resursi?
40 min
DTP URDA
Ekskursija pa poligonu: Kāpēc resursi ir jāsaudzē?
40 min
RAAC Daibe
Izziņas taka: Kur ir sastopami resursi?
40 min
Dabas taka
Radošā darbnīca: Izmantojam otrreizējos resursus!
40 min
DTP URDA
Refleksija
20 min
DTP URDA

Nodarbību satura apraksts pa klašu grupām

1.-3.klase

Zemes resursu daudzveidība un to aizsargāšana.

Vielas un materiālu īpašības.

Atkritumu apsaimniekošanas veidi.

4.-6. klase

Zemes resursi, plastmasas veidi.

Otrreizējā pārstrāde.

Ģeoloģija, augi, dzīvnieki zemē un virs tās.

7.-9. klase

Augsnes veidošanās.

Iežu veidošanās.

Iežu izmantošana saimnieciskajā darbībā.

10.-12. klase

Saimnieciskās darbības realizēšana, ievērojot ilgtspējīgu attīstību.

Resursu inovatīva izmantošana.

Produkta dzīves cikla analīze.