Nodarbību tematiskais plāns

Apakštēmas
Nodarbības ilgums
Nodarbības vieta
Teorija, eksperimenti: Kas ir uguns - siltums?
40 min
DTP URDA
Ekskursija pa poligonu: Kā iegūst enerģiju un to izmanto?
40 min
RAAC Daibe
Izziņas taka: Kur ir siltums?
40 min
Dabas taka
Radošā darbnīca: Lai top gaisma!
40 min
DTP URDA
Refleksija
20 min
DTP URDA

Nodarbību satura apraksts pa klašu grupām

1.-3.klase

Degšanas pazīmes.

Siltuma nozīme dabā.

Enerģijas rašanās.

4.-6. klase

Enerģijas avoti.

Atkritumu apsaimniekošana un siltums.

Enerģijas izmantošana.

7.-9. klase

Elektroenerģijas ieguves ietekme uz vidi.

Enerģijas ražošanas ieguves ietekmes samazināšana.

Dabas - enerģijas izmantošana saimnieciskajām darbībām.

10.-12. klase

Siltums un enerģija.

Biogāzes pārveide elektroenerģijā, atkritumu apsaimniekošanas veidi

Bioekonomika