Nodarbību tematiskais plāns

Apakštēmas
Nodarbības ilgums
Nodarbības vieta
Teorija, eksperimenti: Kas ir gaiss?
40 min
DTP URDA
Ekskursija pa poligonu: Kāpēc gaiss ir jāsaudzē?
40 min
RAAC Daibe
Izziņas taka: Kur sastopams gaiss?
40 min
Dabas taka
Radošā darbnīca: Izmantojam gaisu!
40 min
DTP URDA
Refleksija
20 min
DTP URDA

Nodarbību satura apraksts pa klašu grupām

1.-3.klase

Zemes resurss - gaiss.

Gaisa pamatīpašības.

Gaisa nozīme cilvēka dzīvē.

4.-6. klase

Gaisa kvalitātes noteikšana, indikatori.

Atmosfēra.

Gaisa izmantošana saimnieciskajā darbībā.

7.-9. klase

Spiediens, piesārņojums.

Biogāzes savākšana, atkritumu apsaimniekošanas veidi.

Gaisa piesārņojums un tā ietekme uz vidi.

10.-12. klase

Bioloģiskās daudzveidības izmaiņas gaisa piesārņojuma ietekmē.

Spiediens, piesārņojums.

Atkritumu apsaimniekošanas hierarhija.