SKUDRAS URDAS IZBRAUKUMA NODARBĪBA JŪSU PIRMSSKOLĀ

Pirmsskolas izglītības iestādēm piedāvājam izbraukumu nodarbības ar  Skudru Urdu. Skudra Urda dosies pie bērniem uz izglītības iestādēm, lai visi kopā izzinātu, kāpēc ir svarīgi šķirot atkritumus, kā jāveic pareiza atkritumu apsaimniekošana un kā samazināt savas darbības ietekmi uz vidi.
Ar rotaļnodarbības elementiem, iekļaujot zīmēšanu, kustības, atkritumu paraugu izpēti un praktisko darbošanos, bērniem tiks rosināts izzināt atbildīgus principus no agras bērnības.


Nodarbības paredzētas ZAAO īpašnieču pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm un tās ir bez maksas.