Nodarbību apraksts

2018./2019.mācību gadā SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parks "URDA" un biedrība "Daibes ilgtspējas centrs" piedāvā 1.-12.klašu skolēniem* apgūt četras tēmas: ZEME (septembris, oktobris), UGUNS (novembris, decembris, janvāris), GAISS (februāris, marts), ŪDENS (aprīlis, maijs). 

Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja paplašināt savas zināšanas un prasmes. Būs iespēja darboties teorētiskās un praktiskās mācībās laboratorijā, radošā darbnīcā, lai aptvertu, kā mūsu ikdienas rīcība ietekmē KLIMATA PĀRMAIŅAS, būs jādodas izglītojošā ekskursijā pa RAAC "Daibe", lai redzētu, ka ATKRITUMI IR KĀ RESURSS, un jāpiedalās izzinošā pārgājienā pa dabas takām, lai iepazītu BIOLOĢISKO DAUDZVEIDĪBU.

Programmā tiek piedāvātas četras tēmas, katrai tēmai paredzētas 5,5 mācību stundas jeb 3,5 astronomiskās stundas. 

Piedāvājam licencētu bērnu un jauniešu vides izglītības programmu vispārizglītojošām skolām Interešu izglītībā. Programmu ir apstiprinājusi Pārgaujas novada pašvaldība un izdevusi licenci interešu programmas īstenošanai uz 2 gadiem.

Tēmu saturs tiek pielāgots atbilstoši klašu grupām (1.-3.klase, 3.-6.klase, 7.-9.klase, 10.-12.kalse).
Mācību programmas kopējais mācību stundu skaits – 22 mācību stundas. Izglītības iestādei ir iespēja apgūt visu mācību programmu vai arī izvēlēties kādu no tēmām.

Nodarbības notiek Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - blakus Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram „Daibe”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. 

Nodarbības ZAAO īpašnieču pašvaldību izglītības iestādēm ir bez maksas.