SIA "ZAAO" vides projekts "Cilvēks vidē" skolām un bērnudārziem darbojās kopš 2001. gada.
Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi.
Skolas un pirmsskolas projekta ietvaros var izvēlēties sev saistošos konkursus. Darbošanās vides projektā veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu, kā arī mudina līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos.

 

 

2019./2020.mācību gada vides projekta "Cilvēks vidē" AKCIJĀMpieteikšanās tiks izsludināta septembra mēnesī.

 

ATSKATS PAR 2018./2019.māc.g.


2018./2019.māc.g. vides projektā "Cilvēks vidē" iesaistījās 100 izglītības iestādes, piedaloties trīs akcijās-konkursos: "Dabai labu darīt", "Skudras Urdas gudrā māja" un metodisko materiālu izstrādņu konkurss. 

Akcijas-konkursa "Dabai labu darīt"  laikā skolēni, pedagogi un skolēnu vecāki līdzdarbojoties savāca vairāk nekā 260 t makulatūru un 350 m3 PET pudeles.

 

Konkursu laureāti:

 

Makulatūras un PET pudeļu vākšanas konkursa “Dabai labu darīt” laureāti:

Pirmsskolu kategorijā:

 

– lielākais savāktais apjoms uz vienu izglītojamo:

1.vieta Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde Ramatā;

2.vieta Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis” filiāle Korģenē

3.vieta Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas grupai Dzērbenē un Taurenē;

 

- lielākais savāktais apjoms kopā:

1.vieta Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestāde “Pumpuriņš”;

2.vieta Kocēnu novad pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”;

3.vieta Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde.

 

Skolu kategorijā:

 

– lielākais savāktais apjoms uz vienu izglītojamo:

1.vieta Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas mācību punkts Vidagā;

2.vieta Drabešu Jaunā pamatskola;

3.vieta Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola.

 

- lielākais savāktais apjoms kopā:

1.vieta Valmieras Viestura vidusskola;

2.vieta Smiltenes vidusskola;

3.vieta Limbažu sākumskola.

 

Konkursā “Skudras Urdas gudrā māja”:

1,5-3 gadus vecuma kategorijā galvenā balva Straupes pamatskolas pirmsskolas grupai “Pumpuriņi”;

3-5 gadus vecuma kategorijā labākie Cēsu 3.pirmsskolas izglītības iestādes grupiņa “Rūķīši”;

5-7 gadus vecuma kategorijā labākie Valkas pirmsskolas izglītības iestādes grupiņa “Peļuki”.

 

1.- 3. klašu kategorijā uzvar Limbažu sākumskolas 3.a klase;

4.-6. klašu kategorijā uzvara Zaubes pamatskolas 6.klasei;

7.-9. klašu kategorijā uzvara Limbažu 3.vidusskolas 8.b klasei.

 

Augstāko novērtējumu pedagogiem domātajā konkursā - mācību materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošanā saņēma Salacgrīvas pirmsskolas izglītība iestādes “Vilnītis” filiāles Korģenē pedagoģe Ilga Ūdre.


Paldies visiem konkursantiem par dalību un atsaucību! Uz sadarbību nākamā mācību gadā!